Antti Quanta

Antti Quanta

Keskittymiskyvyn ja kestävän itsensä johtamisen valmentaja

Hei internet -ystävä!

Jos omiin tavoitteisiisi tai yrityksenne strategiaan kuuluu halu onnistua oikeissa asioissa, kehittyä kestävästi, saada inhimilliset vahvuudet ja voimavarat käyttöön ja välttää työuupumukset, niin meillä voi olla annettavaa toisillemme.

Voimme yhdessä nousta uudelle ajattelun, tuntemisen, tiedostamisen ja tekemisen tasolle!

Autan jaksamaan, kukoistamaan ja löytämään selkeyden ja sisäiset voimavarat nopeasti muuttuvassa maailmassa!

Asiantuntemusalueitani ovat aivojen oppiminen, keskittymiskyvyn ja henkilökohtaisen tuottavuuden kehittäminen, itsensä johtaminen, tunneälyn ja intuition hyödyntäminen päätöksenteossa, jaksaminen ja palautuminen, myynnin ja asiakaspolun johtaminen, strategiatyö ja digitaalinen markkinointi.

Näistä teemoista opin jatkuvasti lisää ja niin voit sinäkin kuuntelemalla Asiantuntija olohuoneessasi -podcastia, jossa keskustelen näistä teemoista suomalaisten tutkijoiden ja eri alojen huippuasiantuntijoiden kanssa.

Voit kuunnella podcastia nettisivuillamme tai Spotifyssa.

Ennen oman kutsumukseni pariin löytämistä olin ehtinyt kouluttautua informaationhallinnan maisteriksi Rotterdamin Erasmus -yliopistosta ja toimia useita vuosia menestyksekkäästi teknologia -alalla johtotehtävissä. Soitin myös lähes ammattimaisesti saksofonia SÄX -nimisessä yhtyeessä.

Vuodesta 2017 olen työkseni valmentanut itsensä johtamisen, meditaation, mielen kehittämisen ja sisäisen työskentelyn kursseja yksityishenkilöille, ryhmille ja yrittäjille Suomessa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

Yksi suurimpia oppejani valmentajana on ollut se, että jokainen meistä on ainutlaatuinen yksilö.

Mikään yksi asia ei yleensä toimi kaikille. Siksi olen halunnut yksittäisten tekniikoiden sijaan pystyä tarjoamaan kattavampaa ymmärrystä näistä aiheista, suomalaiseen kulttuuriin ja työelämään sopivalla tavalla.

Valmennusfilosofiani ydin on luoda tilaa oivalluksille ja tarjota tietoa ja työkaluja helposti omaksuttavassa muodossa. Minulle tärkeitä arvoja ovat vapaus, aitous, ilo ja rehellisyys. Uskon, että jokainen voi onnistua elämässä juuri omana ainutlaatuisena itsenään.

Intensiivisen opiskelu- ja työurani myötä ymmärrän hyvin suomalaisen yritysmaailman ja perhearjen mielelle ja keholle asettamat vaatimukset.

Aikani myyntijohtajana vuosina 2016-2017 opetti, että kestävän menestyksen luominen vaatii keinoja, joiden avulla palautua kuormittavasta työstä.

Koin silloisen työn merkityksellisenä, menestyin ja siitä palkittiin erittäin hyvin, mutta innostavakin elämä kääntyy itseään vastaan, jos jaksaminen hiipuu.

Autan sinua siis onnistumaan haluamissasi asioissa fiksusti, omilla vahvuuksillasi ja henkisestä ja emotionaalisesta jaksamisestasi ja hyvinvoinnistasi huolehtien.

VALMENNUS

Valmennuksessani yhdistän tutkimustiedon, johtamis- ja valmennuskokemuksen sekä opiskelemieni meditaatiotekniikoiden parhaat käytännöt työntekoa ja arkea aidosti parantavaksi kokonaisuudeksi.

NÄISSÄ VOIN AUTTAA:

MITÄ TARJOAN YKSILÖILLE, RYHMILLE JA YRITYKSILLE

Energia ja palautuminen

Mistä saat energiaa ja miten käytät sitä? Kuinka paljon saat aikaan työajallasi ja kuinka hyvin palaudut sen ulkopuolella? Oletko läsnä tässä hetkessä? Tarjoan valmennukseni tukena Firstbeat -mittauksia, joiden avulla voimme löytää sinulle toimivat palautumisen ja latautumisen keinot.

Sisäisten rajoitteiden purkaminen

Mielemme ohjelmoinnit eli opitut ja perityt ajatusmallimme sekä voimakkaat tunnekokemuksemme määrittävät, minkä uskomme olevan meille mahdollista. Tutkimuksen mukaan ainakin 40 % tästä ohjelmoinnista on muutettavissa. Tarjoan tehokkaat työkalut ja ohjauksen sisäisistä rajoitteistasi vapautumiseen, jolloin voit itse määrittää, mikä sinulle on elämässä mahdollista.

Työskentelytavat ja ajattelumallit

Onko työskentelysi optimaalista ja pystytkö tunnistamaan olennaiset asiat? Hyödynnätkö digitaalisuuden mahdollisuuksia työsi helpottamisessa ja tukeeko ajattelusi onnistumisia? Näetkö ympärilläsi ja elämässäsi mahdollisuuksia?

Tunteet ja kommunikointi

Tunnetko olevasi riittävä ja arvokas sellaisena kuin olet? Tulevatko ristiriidat ja tunteet aidosti käsiteltyä sisäisesti työssäsi ja ihmissuhteissasi? Pääseekö luovuutesi esiin ja saatko sinulle tärkeät viestit välitettyä muille? Kommunikointikykymme kulkee usein käsi kädessä sen kanssa, kuinka pitkälle olemme käsitelleet tunteemme. Autan sinua avaamaan tunnelukot ja purkamaan ylimääräisen kuorman.

Vision ja merkityksen kirkastaminen

Tiedätkö miksi olet täällä ja mihin suuntaan olet menossa? Koetko elämäsi ja tekemisesi merkityksellisenä ja motivoivana? Tuottavatko työsi ja elämäsi sinulle iloa ja täyttymystä? Autan sinua selkeyttämään ja kirkastamaan visiotasi ja tutkimaan, mitkä asiat sinulle tuovat merkitystä ja täyttymystä.

Elämänilo ja vapautunut tekeminen

Haluaisitko voida tehdä työtäsi ja elää elämääsi vapautuneesti ja joka hetkestä iloiten? Tämä on matka, joka meidän tulee jokaisen itse kulkea. Voin auttaa sinua löytämään oman vapautesi ja ilonaiheesi sekä tavat luoda flow -tiloja.

MERKITTÄVIÄ VAIHEITA URALLANI

Menesty sydämellä & HOI House of Inspiration

2019 – tämä hetki

House of inspiration muuttaa informaation inspiraatioksi. Autan yksilöitä, ryhmiä ja yrityksiä menestymään tutkitun tiedon sekä kehittämieni meditaatiotyökalujen avulla. Isännöin myös Asiantuntija olohuoneessasi -podcastia, jonka löydät Spotifysta ja Soundcloudista.

LYYTI OY

2011-2017

Toimin seitsemän vuoden aikana Lyytillä ensin pre-sales -tiimissä, sen jälkeen myyjänä ja lopulta myynti- ja markkinointijohtajana. Tehtävien välillä suoritin opintoni ja hain sitä kautta Lyytille uutta osaamista ja näkökulmaa. Olin osa Lyytin johtoryhmää vuosina 2016-2017. Tuolloin rakensimme Lyytille inhimillisen voittamisen kulttuurin, jonka seurauksena yritys on kasvanut ja kansainvälistynyt vauhdilla yhdeksi Suomen kiinnostavimmista teknologiayrityksistä.

HEAling and aRT.net

2017-2020

Toimin kaksi vuotta kokoaikaisena meditaatio -opettajana. Samaan aikaan myös opiskelin ja kehitin suomalaiseen arkeen ja työelämään soveltuvia ratkaisukeskeisiä meditaatiotyökaluja.

ERASMUS UNIVERSITY, ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT

2012-2014

Suoritin Kauppatieteiden kanditaatin opinnot Turun Yliopistoossa, jona aikana tein myös vaihto-opintoja ESSEC Business Schoolissa Pariisissa sekä Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa. Suoritin ekonomitutkintoni loppuun Rotterdamissa, jossa opiskelin informaatioteknologiaa ja tiedonhallintaa ohjelmassa MSc in Business Information Management.

OPETTAJANI JA VAIKUTTEENI

Opettajia matkallani ovat olleet mm. Leena Pennanen, Wim Hof,  Gary Vaynerchuck, Tony Robbins, Jeffrey Allen, Anodea Judith, Vianna Stibal, Suvi Bowellan, Chantal Mallet, Kati Mekler, Mark Anthony, Hugo Ranyir, Matt Kahn, Pete Moilanen, Ilona Itämies, Eckhart Tolle, Wayne Dyer, Joe Dispenza ja Bruce Lipton.

Upeita opettajia ovat olleet myös ystäväni ja asiakkaani, joiden kanssa tietoni, tekniikkani ja opetustyylini ovat kehittyneet ja hioutuneet. Kiitos teille jokaiselle!

Tuntuuko, että voisimme auttaa toisiamme kasvamaan?

Ota ihmeessä yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse!

📩: antti(@)menestysydamella.fi