Antti Quanta

Keskittymiskouluttaja, valmentaja & meditaatio -opettaja

Olen aivotaajuuksiin ja mielen kehittämiseen erikoistunut keskittymiskouluttaja, valmentaja ja meditaatio -opettaja sekä intuitiivinen ja herkästi ympäristöäni aistiva suomalainen mies.

Ennen oman kutsumukseni pariin löytämistä olin ehtinyt kouluttautua Informaationhallinnan maisteriksi Rotterdamin Erasmus -yliopistosta ja toimia useita vuosia menestyksekkäästi teknologia -alalla johtotehtävissä.

Soitin myös lähes ammattimaisesti saksofonia SÄX -nimisessä yhtyeessä.


En kuitenkaan löytänyt näiden parista sitä, mitä koin elämältä kaipaavani.

Nykyiseen ammattiini minut ohjasi vahva sisäinen halu tuntea itseni syvemmin ja ymmärtää paremmin elämän merkitystä ja omaa paikkaani tässä maailmankaikkeudessa, jonka yhdessä jaamme.


Olen opiskellut eri puolilla maailmaa ja saanut paljon vastauksia henkisiltä opettajilta, meditaatio -opinnoistani ja tieteen parista. Aloin kokea tärkeäksi jakaa näitä oppeja myös muille.

Vuonna 2017 uskalsin ryhtyä yrittäjäksi ja olen siitä lähtien työkseni valmentanut meditaation, mielen kehittämisen ja sisäisen työskentelyn kursseja yksityishenkilöille, ryhmille ja yrittäjille Suomessa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

Yksi suurimpia oppejani valmentajana on ollut se, että jokainen meistä on ainutlaatuinen yksilö. Mikään yksi asia ei yleensä toimi kaikille.

Siksi olen halunnut yksittäisten tekniikoiden sijaan pystyä tarjoamaan kattavampaa ymmärrystä näistä aiheista, suomalaiseen kulttuuriin ja työelämään sopivalla tavalla.

Valmennusfilosofiani ydin on luoda tilaa oivalluksille ja tarjota tietoa ja työkaluja helposti omaksuttavassa muodossa.

Näin voit itse yhdistyä vahvemmin sisäiseen viisauteesi ja vahvuuksiisi ja vapautua elämään sellaista elämää, jonka koet itsellesi hyvänä ja merkityksellisenä.

Minulle tärkeitä arvoja ovat vapaus, aitous, ilo ja rehellisyys. Uskon, että jokainen voi onnistua elämässä juuri omana ainutlaatuisena itsenään.

Koen myös tärkeäksi rakentaa siltoja henkisyyden ja tieteen välille, jotta ymmärtäisimme paremmin elämää, itseämme ja toisia ihmisiä.

Löydät Spotifysta ja Soundcloudista juontamani Asiantuntija olohuoneessasi -podcastin, jossa tutkimme näitä teemoja suomalaisten tutkijoiden ja valmentajien kanssa.

Autan sinua jaksamaan, kukoistamaan ja löytämään voimasi ja ydintehtäväsi nopeasti muuttuvassa maailmassa!

Intensiivisen opiskelu- ja työurani myötä ymmärrän hyvin suomalaisen yritysmaailman ja perhearjen mielelle ja keholle asettamat vaatimukset. Aikani myyntijohtajana vuosina 2016-2017 opetti, että kestävän menestyksen luominen vaatii keinoja, joiden avulla palautua kuormittavasta työstä. Koin silloisen työn merkityksellisenä, menestyin ja siitä palkittiin erittäin hyvin, mutta innostavakin elämä kääntyy itseään vastaan, jos jaksaminen hiipuu. Autan sinua siis onnistumaan haluamissasi asioissa fiksusti, omilla vahvuuksillasi ja henkisestä ja emotionaalisesta jaksamisestasi ja hyvinvoinnistasi huolehtien. 

VALMENNUS

Valmennuksessani ja metodeissani olen yhdistänyt tutkimustiedon, johtamis- ja valmennuskokemuksen sekä opiskelemieni meditaatiotekniikoiden parhaat käytännöt ajatustyöläisen arkea aidosti hyödyttäväksi kokonaisuudeksi.

Perusteellisen työn seurauksena on syntynyt Quanta meditation method, jossa yhdistyvät maailmalta ammennetut henkiset opit ja tutkittu tieto suomesta ja ulkomailta. Tämän metodin parasympaattista hermostoa aktivoivia ja palautumista kehittäviä vaikutuksia on jo ehditty mitata Firstbeatin teknologialla ensimmäisen testiryhmän kanssa lupaavin tuloksin. Muita kehollisia, emotionaalisia ja henkisiä hyötyjä ei vielä ole voitu mitata. Ne täytyy itse kokea.

NÄISSÄ VOIN AUTTAA:

MITÄ TARJOAN YKSILÖILLE, RYHMILLE JA YRITYKSILLE

Energia ja palautuminen

Mistä saat energiaa ja miten käytät sitä? Kuinka paljon saat aikaan työajallasi ja kuinka hyvin palaudut sen ulkopuolella? Oletko läsnä tässä hetkessä? Tarjoan valmennukseni tukena Firstbeat -mittauksia, joiden avulla voimme löytää sinulle toimivat palautumisen ja latautumisen keinot.

Sisäisten rajoitteiden purkaminen

Mielemme ohjelmoinnit eli opitut ja perityt ajatusmallimme sekä voimakkaat tunnekokemuksemme määrittävät, minkä uskomme olevan meille mahdollista. Tutkimuksen mukaan ainakin 40 % tästä ohjelmoinnista on muutettavissa. Tarjoan tehokkaat työkalut ja ohjauksen sisäisistä rajoitteistasi vapautumiseen, jolloin voit itse määrittää, mikä sinulle on elämässä mahdollista.

Työskentelytavat ja ajattelumallit

Onko työskentelysi optimaalista ja pystytkö tunnistamaan olennaiset asiat? Hyödynnätkö digitaalisuuden mahdollisuuksia työsi helpottamisessa ja tukeeko ajattelusi onnistumisia? Näetkö ympärilläsi ja elämässäsi mahdollisuuksia?

Tunteet ja kommunikointi

Tunnetko olevasi riittävä ja arvokas sellaisena kuin olet? Tulevatko ristiriidat ja tunteet aidosti käsiteltyä sisäisesti työssäsi ja ihmissuhteissasi? Pääseekö luovuutesi esiin ja saatko sinulle tärkeät viestit välitettyä muille? Kommunikointikykymme kulkee usein käsi kädessä sen kanssa, kuinka pitkälle olemme käsitelleet tunteemme. Autan sinua avaamaan tunnelukot ja purkamaan ylimääräisen kuorman.

Vision ja merkityksen kirkastaminen

Tiedätkö miksi olet täällä ja mihin suuntaan olet menossa? Koetko elämäsi ja tekemisesi merkityksellisenä ja motivoivana? Tuottavatko työsi ja elämäsi sinulle iloa ja täyttymystä? Autan sinua selkeyttämään ja kirkastamaan visiotasi ja tutkimaan, mitkä asiat sinulle tuovat merkitystä ja täyttymystä.

Elämänilo ja vapautunut tekeminen

Haluaisitko voida tehdä työtäsi ja elää elämääsi vapautuneesti ja joka hetkestä iloiten? Tämä on matka, joka meidän tulee jokaisen itse kulkea. Voin auttaa sinua löytämään oman vapautesi ja ilonaiheesi sekä tavat luoda flow -tiloja.

TAUSTA JA TARINA

Vuonna 2016 toimin yhden suomen top 50 nopeiten kasvavan teknologiayrityksen listalla olevan Lyytin myynti- ja markkinointijohtajana. Tienasin silloin parhaimmillaan viisinumeroista kuukausituloa, myyntitiimini kukoisti ja työ huippuporukassa oli mielenkiintoista. Lisäksi soitin suosionsa huipulla olleen SÄX -yhtyeen saksofonistina. Kaikki näytti siis ulkoisesti erittäin hyvältä. Paljon paremmalta, kuin voisi 28-vuotiaana odottaa. Tämä oli se elämä, jota olin monta vuotta rakentanut. Mutta sisäisesti olin palanut loppuun. Vielä pahemmalta tuntui se, etten ollut löytänyt sitä jotain, mitä etsin.

Tein intuitioni ohjauksessa rohkean valinnan: jätin nousujohteisen urani ja lähdin maailmalle etsimään tapoja käsitellä oman nuoruuteni traumaattisia kokemuksia, joita oivalsin siihen asti paenneeni suorittamiseen. Tehtyäni kaikessa hiljaisuudessa sisäistä työtä reilun puolen vuoden ajan, aloin opettaa parhaaksi kokemiani meditaatiotekniikoita myös työkseni.

Vuosina 2017-2019 opetin meditaatiota päätyökseni. Tämä oli tärkeä jakso omassa kasvussani. Opin aidosti hyväksymään itseni sellaisena kuin olen, tunnistin omat arvoni ja tarpeeni elämässä ja aloin elää niiden mukaan. Läsnäolokykyni sekä aiemman uran aikana kärsinyt oma hyvinvointi palautuvat ja sain yhteyden siihen, minkä koen omaksi maanpäälliseksi tehtäväkseni.

Huomasin, ettei mikään tekniikka sellaisenaan vastannut suomalaisen työarjen tarpeisiin, joten kehitin metodin, jossa henkisiltä opettajiltani saadut opit yhdistyvät tutkimustietoon tavalla, joka palvelee konkreettisin tavoin suomalaista työelämää ja perhearkea. Olen kokenut itse ja nähnyt hyvin läheltä asiakkaideni kanssa sen, miten sisäinen työ voi nopeastikin heijastua ihmisen henkiseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin, työhön ja ihmissuhteisiin erittäin positiivisella tavalla.

Kutsumuksenani on auttaa ihmisiä ja organisaatioita vähentämään sisäistä kuormitusta, aukeamaan luovuudelle ja rakentavalle kommunikaatiolle ja luomaan sisäistä turvallisuutta, rauhaa ja arvostusta itseä kohtaan. Tätä kautta mahdollistuu todellinen, aito ja välittävä sydämellä menestyminen. Voimme yhdessä nostaa itsemme ja toisemme uudelle ajattelun, tuntemisen ja tiedostamisen tasolle.

MERKITTÄVIÄ VAIHEITA URALLANI

Menesty sydämellä & HOI House of Inspiration

2019 – tämä hetki

House of inspiration muuttaa informaation inspiraatioksi. Autan yksilöitä, ryhmiä ja yrityksiä menestymään tutkitun tiedon sekä kehittämieni meditaatiotyökalujen avulla. Isännöin myös Asiantuntija olohuoneessasi -podcastia, jonka löydät Spotifysta ja Soundcloudista.

LYYTI OY

2011-2017

Toimin seitsemän vuoden aikana Lyytillä ensin pre-sales -tiimissä, sen jälkeen myyjänä ja lopulta myynti- ja markkinointijohtajana. Tehtävien välillä suoritin opintoni ja hain sitä kautta Lyytille uutta osaamista ja näkökulmaa. Olin osa Lyytin johtoryhmää vuosina 2016-2017. Tuolloin rakensimme Lyytille inhimillisen voittamisen kulttuurin, jonka seurauksena yritys on kasvanut ja kansainvälistynyt vauhdilla yhdeksi Suomen kiinnostavimmista teknologiayrityksistä.

HEAling and aRT.net

2017-2020

Toimin kaksi vuotta kokoaikaisena meditaatio -opettajana. Samaan aikaan myös opiskelin ja kehitin suomalaiseen arkeen ja työelämään soveltuvia ratkaisukeskeisiä meditaatiotyökaluja.

ERASMUS UNIVERSITY, ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT

2012-2014

Suoritin Kauppatieteiden kanditaatin opinnot Turun Yliopistoossa, jona aikana tein myös vaihto-opintoja ESSEC Business Schoolissa Pariisissa sekä Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa. Suoritin ekonomitutkintoni loppuun Rotterdamissa, jossa opiskelin informaatioteknologiaa ja tiedonhallintaa ohjelmassa MSc in Business Information Management.

HENKISEN KASVUN OPETTAJANI JA VAIKUTTEENI

Opettajia matkallani ovat olleet mm. Jeffrey Allen, Anodea Judith, Vianna Stibal, Suvi Bowellan, Chantal Mallet, Kati Mekler, Mark Anthony, Hugo Ranyir, Matt Kahn, Pete Moilanen, Ilona Itämies, Eckhart Tolle, Wayne Dyer, Joe Dispenza ja Bruce Lipton.

Upeita opettajia ovat olleet myös ystäväni ja oppilaani, joiden kanssa tietoni, tekniikkani ja opetustyylini ovat kehittyneet ja hioutuneet. Kiitos teille jokaiselle!

Henkiset opintoni: ThetaHealing -meditaatiotekniikka tasot DNA1, DNA2 ja DNA3, Duality training with Jeffrey Allen & Chakra quest with Anodea Judith.

Tuntuuko, että voisimme auttaa toisiamme kasvamaan?

Ota minuun yhteyttä, niin jutellaan tarkemmin:

%d bloggaajaa tykkää tästä: